فنی و مهندسی

مهندسان و کارشناسان ماهان وب گستر آویژه سهامی خاص، در واحد تحلیل و محاسبات، بررسی های لازم را با توجه بخشنامه های موجود، در بخش های مختلف نرم افزار انجام داده و همواره کیفیت و دقت را سرلوحه خود قرارداده است.

تولید و توسعه نرم افزار

مهندسین و متخصصین مجرب ماهان وب گستر آویژه سهامی خاص، در واحد تولید و توسعه با استفاده از توان فنیشان، همواره در زمینه ارائه راهکارهای جامع نرم افزاری، طراحی و توسعه نرم افزارهای مهندسی و محاسباتی، مدیریتی و سازمانی و پیاده سازی بانک های مختلف اطلاعاتی، نسبت به تولید و ارائه خدمات در زمینه وب و شبکه اقدام نموده است.

تحقیق و توسعه

کارشناسان ماهان وب گستر آویژه سهامی خاص، در واحد تحقیق و توسعه با اهداف درک دقیق استراتژی های جاری و آینده شرکت ، کشف و درک فرصتها و نیازهای بازار، کشف ایده های جدید و تبدیل آنها به محصول و فرصتهای تجاری فعالیت نموده و همچنین تمامی فعالیت هایی که منجر به بهبود کیفیت خدمات، توسعه نرم افزار و به کارگیری فناوری های پیشرفته شود، همگی در قالب فعالیتهای تحقیق و توسعه شکل می گیرد.

آموزش و همکاری با دانشگاه های کشور

مهندسین و کارشناسان ماهان وب گستر آویژه سهامی خاص در واحد آموزش، با برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار با همکاری موسسات و مراکز دانشگاهی داخل کشور با هدف بهره برداری از تجارب دیگر موسسات آموزشی داخلی و به منظور تقویت همکاری های فیمابین با دانشکده های مرتبط با آموزش های فنی و مهندسی اقدام نموده اند.

مشاوره تخصصی

مشاوران تخصصی ماهان وب گستر آویژه سهامی خاص، با هدف معرفی و کمک به شناخت بیشتر خدمات قابل ارائه نرم افزار پارامتر  و پشتیبانی کامل از نرم افزار ، همواره آماده ارائه خدمت می باشد.