خدمات و سرویس های ماهان وب گستر آویژه

نگهداری و پشتیبانی از یک سیستم نرم افزاری و اطلاعاتی مانند هر سیستم دیگر امری لازم و ضروری است. به دلیل دغدغه مدیران از عملکرد سیستم ها، این موضوع در شرکت ماهان وب گستر آویژه به عنوان راهکاری جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان در نظر گرفته شده است.

مشاوره فنی و تخصصی

مشاوران و متخصصین شرکت ماهان وب گستر آویژه در نظر دارند تا در صورت نیاز اطلاعات و دانش خود را در اختیار همکاران دیگر قرار دهند.

آموزش و راهنمایی

تدابیری اندیشیده شده است تا کاربران گرامی در صورت تمایل بتوانند از آموزش های فنی و غیر فنی شرکت چهت سهولت استفاده از نرم افزار برخوردار شوند.

امکان تغییر و توسعه نرم افزار

این شرکت شرایطی را در ساختار و معماری سیستم در نظر گرفته است تا ایجاد هرگونه تغییر و اضافه کردن امکانات جدید به سادی صورت پذیرد.

خدمات و پشتیبانی ما!

بهترین خدمات ممکن برای یک شرکت نرم افزاری

مشتریان ویژه ما